Logg inn

For innlogging til ditt verktøy.
 
Brukernavn
Passord
 

Nyheter på RSS

Du kan abonnere på våre
nyheter som RSS-feed.
 

Nyheter på e-post

Meld deg på for å motta nyheter fra oss på e-post.
 
E-post
 

Søk på våre sider

Søk på våre sider etter
relevant informasjon.
 
Søketekst
 
Vennligst vent...

Forskningsnytt 13.juli 2013

Tekst.......

Nytt fra forskning og medisin

Beställningsformulär Probiozym

Svenska kunder kan beställa på denna webbutik. De måste då välja Visa / Mastercard som betalningsmetod, då vi inte har möjlighet att skriva ut svenska betalkort.Ordern sänds normalt samma dag.

Høyrespalte

For større bilde

Proteinintoleranse ved tarmsykdommen Cøliaki

Cøliaki er en autoimmun sykdom som først og fremst rammer slimhinnen i tynntarmen og som hos genetisk disponerte individer utløses avpeptider fra gliadin og gluten i hvete, bygg og rug, muligens også havre. Vanlige symptomer er kronisk diare, vekttap, anemiog tretthet, men det er viktig å være klar over at symptomene kan variere mye ogmange pasienter har vage symptomer som ikke peker i retning av en tarmlidelse.

Proteinintoleranse ved Allergier

Allergiske reaksjoner på fremmedproteiner har stor utbredelse, og slike reaksjoner kan ta mange former. Allergier mot proteiner i matvarer kan være meget kraftige. Visse proteiner fra matvarer er detmer vanlig å utvikle allergi mot, f.eks. fra nøtter og kiwifrukt. Dette kan gi tilstander som ervanskelige å diagnostisere.

Diett og analyse av peptider i urin

Før man starter på en diett er det viktig å vite om dietten er begrunnet. Kan man dokumentere at dietten er begrunnet er det lettere å få gjennomslag hos helsepersonell. Analyse av peptider i urin gir indikasjoner på om pasienten har intoleranse mot matproteiner. Testen bygger på følgende: Fordøyelsen av proteiner i maten er ikke fullstendig Delvis fordøyde proteiner (peptid)lekker over i blodet fra tarmen Denne lekkasjen antas å være økt hos personer med inflammatoriske tilstander i tarmen (Leaky Gut Syndrome) Øktopptakav peptider i blodet vil føre til økt utskillelse av peptider i urinen.

Probiotika ved proteinintoleranse

Ved proteinintoleranse ses ofte mage- og tarmproblemer. Probiotikaanbefales derfor som en del av behandlingen. Probiotika er en fellesbetegnelse på uskadelige bakterier som bedrer helsen. Som regel innholder probiotika melkesyrebakterier. Det finnes svært mange forskjellige typer (eller stammer) melkesyrebakterier, og de kan ha svært ulike virkninger.

Auteisme

Faktarute om Autisme Probiozym og diett kan være en viktig tilleggsbehandling ved autisme Det er vel kjent at autister ofte har mage-tarmproblemer, slik som diare, hard mage, luftplager og magesmerter. Nyere forskning har vist at enkeltebarn med autisme har en spesiell form for betennelse i tynntarm og tykktarm, noe som kan være en forklaring pådisseproblemene.

ADHD og ADD (attention deficit/hyperactivity disor

Faktarute om ADHD ADHD, intoleranse for melk og gluten. Behandling med probiotika og diett Det største problemet for pasienter med ADHD/ADD er som regel konsentrasjonsproblemer. Dette skaper spesielt storeproblemerfor skoleelever. Ved ufullstendig nedbrytning avkasein(melkeprotein) oggluten(kornprotein) dannes opioidepeptider.Dette er stoffer som har morfinliknende effekt på hjernen, og som man tror kan være en årsak til manglendekonsentrasjon ved ADHD/ADD.

Forstyrret tarmflora

Tarmfloraen Tarmfloraen utgjøres av samlingen av bakterier som til enhver tid befinner seg i tarmsystemet. Forskning de siste par 10-år hardokumentert at sammensetningen av tarmfloraen har enavgjørende betydning for vår helse.Forstyrret tarmflora erkan derfor væreårsak til en rekke sykdommer ogplager. Forstyrret tarmflora innebærer at uønskede arter av bakterier og sopp finnes i større mengder i tarmen.

Irritabel tykktarm

Probiotika ved irritabel tykktarm (IBS) IBS bryter ofte ut første gang etter en antibiotikabehandling, og det er naturlig å tenke seg en sammenhengmedtarmfloraen. Selv omforstyrret tarmfloratrolig ikke er den underliggende årsaken til IBS, er det en vesentlig årsak til de plagene som oppstår. Det kan se ut til at personer med IBS er spesielt utsatt for å få tarmfloraforstyrrelser.

Kontakt oss

Postadresse:Neurozym Biotech AS, Sørbygdveien 187, N-7760 Snåsa Telefon: (+47) 74 15 15 00E-postadresse.post@neurozym.

Probiozym ved kronisk utmattelsessyndrom (ME)

ME er en tilstand preget av kronisk utmattelse, muskelsmerter, leddsmerter og hodepine. Årsaken er ukjent, men det det er liten tvil om at dette er en tilstandmedfysiske årsaker. Ofte debuterer den etter infeksjoner, og det er sannsynlig at immunologiske forhold er involvert. En ny studie tyder på at pasienter med ME har lekk tarm (leaky gut) ogtarmbetennelse som følge av dette( Maes and Leunis(Neuro Endocrinol Lett.

Frågor och svar til peptidanalysen

Jag vill ta testen.Hurgår jag fram? Beställa ett testkit i vår nettbutik. Testkittet består av ett urinprovbehållare, urinmonovette, transportbehållare, rekvisitionsformulär, svarskuvert och information. Urinprovtas i urinbehållaren och urin dränkts upp iurinmonovetten. Monovetten läggs i transportbehållaren.

Tolkning av prøvesvar

Det er økende holdepunkter for at proteiner fra gluten og fra kumelk kan gi ulike former for intoleranse. Flere studier har vist at barnmedautisme kan ha forhøyede nivåer av peptider i urinen, noe som kan være et resultat av økt permeabilitet i tarmen (lekk tarm) og/eller ufullstendig nedbrytning av gluten og kasein (Reichelt KL og medarbeidere, Shattock, P).

Norsk Protein Intoleranse Forening (NPIF)

NPIF er en forening for personer med proteinintoleranse som skyldes opioide peptider. De har et nyttig nettsted:http://www.npif.no/hvor man finner pasienthistorier, litteraturoversikter og tips knyttet til proteinintoleranse.

Beställning av testkit

På denna sida kan kunder i Sverige beställa testkit för analys. Testkittet består av urinprovbehållare, urin-monovette med konserveringsmedel, transportrör, returkuvert, informationsbrochyr ochrekvisitionsformulär.Formuläret som ingår i testkittetmåste fyllas ut med allinformation vibehöver.

Dybdeinformasjon om probiozym

Bakgrunn Målet med å utvikle Probiozym var å lage et produkt for pasienter med proteinintoleranse og forstyrret tarmflora. Ved seleksjon av bakteriestammer har vi valgt ut stammer som har stor evne til å bryte ned skadelige matpeptider. Dette har vi løst ved å finne frem til stammer som har et høyt innhold av de riktige peptidaser, dvs enzymer som bryter ned peptider.

Samarbeidspartnere

Neurozym har etablert et betydelig kontaktnett. Selskapet har inngått samarbeidsavtaler med utenlandske aktører med hensyn til produksjon, markedsføring og salg av det probiotiske produktet Probiozym. Vi har nå innledet et forskningssamarbeide med to grupper ved NTNU i Trondheim 1. Professor Bjørn Gustafsson. Denne gruppen gruppen arbeiderhovedsaklig med problemer knyttet betennelsestilstander i tarmen.

Last ned brosjyrer

Her legger vi ut brosjyrer og materiell som kan lastes ned. Du trenger Acrobat Reader for å lese dokumentene.

Chrons sykdom

Fakta om Chrons sykdom Beslektede emner:Forstyrret tarmflora Probiozym kan kjøpes inettbutikken. Se også vår vitenskapeligedybdeartikkel om Probiozym. Peptidanalyse og diett Så vidt vi vet er det ikke observert noen sammenheng mellom Crohnssykdomogproteinintoleranse, men det er heller ikke ordentlig undersøkt.

Proteintoleranse og optide peptider melk og gluten

Proteinintoleranse er en tilstand hvor proteiner fra matvarer og andre fremmede kilder setter i gang prosesser som fører til sykdom og plager. Symptomene er mangeartede og varierer mye. Symptomer fra mage-tarmsystemet oppleves ofte som diare ogmagesmerter,selv omdissesymptomeneoftester forårsaket av virusinfeksjoner, matforgiftning eller bakterier.

Beställning av testkit för peptidanalys

Beställa

Historikk

Neurozym Biotech AS etablert 1991 (Navnet var da Zymbio AS), men det vært drevet produktutvikling vedlaboratoriet siden midten 80-tallet. En rekke firmaer har fått utført prosjekter her. I 1999 startetviutviklingen av Probiozym, et probiotisk produkt for proteinintoleranse. Laboratoriet startet analyse av peptider iurin 2001. Analysen er basert på overlege Karl L.

Personell

På laboratoriet arbeider 3 personer med analyse av peptider og salg av detprobiotiske produktet. Daglig leder er dr.med Gunnar Brønstad. Aase Brønstad er økonomisjef. Laboratorieleder Tove Toldnes arbeider med peptidanalysen og salg av det probiotiske produktet. I tillegg drives utvikling av nye helsekostprodukter.

Litteratur

På disse sidene vildu finneartikler, oversikter og linkerrelatert til peptidforskning, proteinintoleranse og tilligende område.Litteraturliste- En liste over litteratur rundt proteinintoleranse fram til 1994. Listen er laget av Proteinintoleranseforeningen.Seoversikten på Proteinintoleranseforeningens sider. Dietary peptides as cause of disease- En liten artikkel om sykdomsfremkallende peptider, skrevet av dr.

Mitt Problem

På disse sidene tar visikte på å oppsummere den mest relevante informasjonen for tilstander hvor behandling med diett og probiotika spiller en rolle. Vibeskriverde erfaringene vi har med diett og behandling med Probiozym ved de forskjellige lidelsene. Beskrivelsene er hovedsaklig basert på pasientenes egne tilbakemeldinger.Her vil du også finnelenker videre til mer detaljertinformasjon.

Probiozym

Probiozym - Ett probiotikum för proteinintolerans och störd tarmflora Probiozym utvecklades ursprungligen för personer med autism, ADHD och andra tillstånd som involverar proteinintolerans. Feedback från användare tyder på att andra grupper kan dra ännu mer från produkten. Det verkar som det är särskilt användbart i colon irritabile, Crohns sjukdom, uppsvälld buk och bukproblem som orsakas av antibiotika.

Opoide peptider

Opioide peptider Alle peptider er kjeder av aminosyrer som er hektet sammen. Noen få av disse har evnen til å påvirke opioid-reseptorene i hjernen og er samtidig vanskelig nedbrytbare. Kombinasjonen av disse egenskapene fører til proteinintoleranse hos en del pasienter. Peptidene Neurozym analyserer på er markertmeden stjerne (*).

Dietary peptides as cause of disease

(Denne teksten henvender seg først og fremst til fagfolk og foreligger kun på engelsk)Autism is a life-long developmental disorder affecting as many as 1 in 500 children. The causes for this profound disorder are largely unknown. Recent research has uncovered pathology in the gastrointestinal tract of autistic children. The pathology, reported to extend from the esophagus to the colon, is described as a novel form of enteropathy in autistic children, in which increases in mucosal lymphocyte density and crypt cell proliferation occur with epithelial IgG deposition, suggestive of an autoimmune lesion.

Peptidanalys

Ofullständig nedbrytning av proteiner från mjöl och mjölk under matsmältningen leder till bildning av peptider. En hög halt av peptider i urinen antyder en hög halt i blodet också. Detta är olyckligt eftersom flera av peptiderna kan påverka hjärnan. Neurozym Biotechs peptidanalys är särskilt rekommenderadvid autism och ADHD, men ävenvid andra psykiska störningar och misstänkt proteinintolerans.

Hva er proteinintoleranse?

Proteinintoleranse er er en samlebetegnelse på en rekke tilstander og sykdommer som har det til felles at de utløses av proteiner som kommer utenfra, dvs proteiner framat, eller fra mikroorgansimer i tarmen når tarmfloraen erforstyrret. Ved proteinintoleranse ses ofte mage-tarmproblemer, og det er ikke uvanligmedpsykiske plager. Ikke sjelden foreligger tarmbetennelse og det man betegner som lekk tarm (leaky gut).

Neurozym Biotech

For større bilde
Probiozymär et probiotikum somkan hjälpa till genom diarré, buksmärtor och sjukdomar som kan orsakas av intolerans och störd tarmflora. Probiozym innehåller bakterier som har en stor förmåga att vidhäfta till tarmceller. Detta gör dem effektiva att förskjuta ogynnsamma bakterie- och svamparter i tarmen.
Powered by Softdata